ZÁVĚREČNÉ PRÁCE BP/DP/DSP

Vypsaná témata závěrečných prací BP / DP / DSP naleznete zde.

Kromě vypsaných témat je možné domluvit si VLASTNÍ TÉMA přímo s akademickým pracovníkem ústavu
(nejlépe prostřednictvím e-mailu):

vedoucí BP a DP:

Ing. et Ing. Ladislav Čepelka, Ph.D. (+420 545 134 501, ladislav.cepelka @ mendelu.cz)
zoologie a ekologie drobných savců, ochrana přírody Orlických hor
Mgr. Martin Duľa (+420 545 134 501, martin.dula @ mendelu.cz)
zoologie a ekologie obratlovců (speciální zaměření na velké šelmy)
Ing. Vladimír Hula, Ph.D. (+420 545 133 254, +420 545 134 012, vladimir.hula @ mendelu.cz)
ochrana přírody a dopady hospodaření na faunu (se zaměřením na motýli a pavouky)
doc. Ing. Dalibor Janouš, CSc. (+420 545 134 191, janous.d @ czechglobe.cz)
toky energie a látek v lesních porostech
Ing. Jan Krejza, Ph.D. (+420 545 134 192, krejza.j @ czechglobe.cz)
primární produkce lesních porostů
Mgr. Miroslav Kutal, Ph.D. (+420 545 134 501, miroslav.kutal @ mendelu.cz)
zoologie a ekologie obratlovců (speciální zaměření na velké šelmy)
doc. RNDr. Irena Marková, CSc. (+420 545 134 191, irena.markova @ mendelu.cz)
lesnická bioklimatologie, primární produkce lesních porostů
Mgr. Radek Michalko, Ph.D. (+420 545 134 038, radek.michalko @ mendelu.cz)
obecná, systematická a aplikovaná entomologie
doc. Ing. Luboš Purchart, Ph.D. (+420 545 134 012, +420 606 400 901, lubos.purchart @ mendelu.cz)
obecná, systematická a aplikovaná entomologie, obecná a aplikovaná zoologie
Ing. Jan Světlík, Ph.D. (+420 545 134 188, jan.svetlik @ mendelu.cz)
primární produkce lesních porostů

školitel DSP:

doc. Ing. Dalibor Janouš, CSc. (+420 545 134 191, janous.d @ czechglobe.cz)
studijní obory Ekologie lesa a Aplikovaná bioklimatologie
Ing. Jan Krejza, Ph.D. (+420 545 134 192, krejza.j @ czechglobe.cz)
studijní obor Ekologie lesa
doc. RNDr. Irena Marková, CSc. (+420 545 134 191, irena.markova @ mendelu.cz)
studijní obory Ekologie lesa a Aplikovaná bioklimatologie
Mgr. Radek Michalko, Ph.D. (+420 545 134 038, radek.michalko @ mendelu.cz)
studijní obor Aplikovaná zoologie
doc. Ing. Luboš Purchart, Ph.D. (+420 545 134 012, +420 606 400 901, lubos.purchart @ mendelu.cz)
studijní obory Ekologie lesa a Aplikovaná zoologie
Ing. Jan Světlík, Ph.D. (+420 545 134 188, jan.svetlik @ mendelu.cz)
studijní obor Ekologie lesa
Zde na uvedeném odkazu naleznete přehled závěrečných prací BP / DP / DSP, které jsou aktuálně vedeny, nebo
byly vedeny v historii. 

Zde na uvedeném odkazu naleznete přehled závěrečných prací BP / DP / DSP, které jsou aktuálně vedeny, nebo byly vedeny v historii: Závěrečné práce