SPOLUPRÁCE S PRAXÍ

Ústav ekologie lesa spolupracuje s uvedenými firmami a institucemi:

 • Lesy ČR, s.p.
 • Biskupské lesy, Diecéze ostravsko-opavská
 • Lesy Colloredo-Mansfeld s.r.o., LS Opočno
 • Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. (CzechGlobe)
 • Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
 • Entomologický ústav, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice
 • Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.
 • Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
 • Vysoké učení technické v Brně
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 • Česká zemědělská univerzita Praha
 • Univerzita Karlova Praha
 • Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
 • Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
 • CHKO Jeseníky
 • CHKO Orlické hory
 • Hnutí DUHA Olomouc
 • ČSOP JARO Jaroměř
 • Česká krajina o.p.s.
 • Moravské zemské muzeum Brno
 • Národní muzeum Praha
 • Zoologická zahrada Praha
 • Zoologická zahrada Jihlava
 • Zoologická zahrada Bojnice
 • Zoologická zahrada a botanický park Ostrava
 • IVAR, a.s.
 • EMS Brno s.r.o.