VĚDA A VÝZKUM

 

Základem vědecko-výzkumné činnosti ústavu je systémový přístup a kombinace experimentálního a analytického přístupu ve vědním oboru ekologie lesa. Systémový přístup v oboru ekologie lesa je zacílen na studium produkce, struktury a procesů lesních ekosystémů s prioritním zaměřením na sekundární produkci, biodiverzitu a na analýzy toků energie a látek v lesních ekosystémech.