VÝUKA - STUDIJNÍ PROGRAMY

 

Vyučované předměty

Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie zajištuje výuku uvedených předmětů:

Bakalářské a magisterské studijní programy

 • Ekofyziologie lesních dřevin (garant - doc. Ing. Luboš Purchart, PhD.)
 • Ekologie lesa (garant - doc. Ing. Luboš Purchart, PhD.)
 • Forest Ecology (garant - doc. Ing. Luboš Purchart, PhD.)
 • Mikroklima lesních porostů (garant - doc. RNDr. Irena Marková, CSc.)
 • Základy ekologie (garant - doc. Ing. Luboš Purchart, PhD.)

Doktorské studijní programy

 • Ekofyziologie rostlin (AF, garant - prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc.)
 • Ekologie lesa (LDF, garant - doc. Ing. Dalibor Janouš, CSc.)
 • Ekologie obecná (LDF, garant - doc. Ing. Dalibor Janouš, CSc.)
 • Fytologie (LDF, garant - prof. Ing. Jan Čermák, CSc.)
 • Lesnická bioklimatologie (LDF + AF, garant - doc. RNDr. Irena Marková, CSc.)
 • Metody studia lesních ekosystémů (LDF, garant - prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.)
 • Metody studia živočichů (AF, garant - doc. Ing. Luboš Purchart, PhD.)