VÝUKA - STUDIJNÍ PROGRAMY

Ústav ekologie lesa byl od svého vzniku zaměřen zejména na vědecko-výzkumnou činnost. Přesto se v posledních letech snaží intenzivně zapojovat i do výuky, zejména v doktorských studijních programech.
Doktorandům nabízí kvalitní zázemí pro vědecko-výzkumnou činnost a práci v příjemném mladém kolektivu.

Ústav ekologie lesa se podílí na výuce předmětů v těchto studijních programech:

bakalářských

 • Lesnictví

navazujících magisterských

 • Lesní inženýrství
 • European Forestry

doktorských

 • Krajinné inženýrství (studijní obor: Ekologie lesa)
 • Ekologie a ochrana prostředí (studijní obory: Aplikovaná bioklimatologie a Aplikovaná zoologie)

 

Studijní materiály lze stáhnout zde.

Vyučované předměty

Ústav ekologie lesa zajištuje výuku uvedených předmětů:

Bakalářské a navazující magisterské studijní programy

povinné předměty

 • Ekologie lesa (garant - doc. Ing. Luboš Purchart, PhD.)
 • Ekologie lesa v AJ (garant - doc. Ing. Luboš Purchart, PhD.)

volitelné předměty

 • Ekologie obecná (garant - doc. Ing. Luboš Purchart, PhD.)
 • Mikroklima lesních porostů (garant - doc. RNDr. Irena Marková, CSc.)
 • Analýza biologických dat I - obecné a zobecněné lineární modely (garant - Mgr. Radek Michalko, Ph.D.)
 • Analýza biologických dat II - lineární modely s autokorelacemi (garant - Mgr. Radek Michalko, Ph.D.)

Doktorské studijní programy

 • Ekofyziologie rostlin (AF, garant - prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc.)
 • Ekologie lesa (LDF, garant - doc. Ing. Dalibor Janouš, CSc.)
 • Ekologie obecná (LDF, garant - doc. Ing. Dalibor Janouš, CSc.)
 • Fytologie (LDF, garant - prof. Ing. Jan Čermák, CSc.)
 • Lesnická bioklimatologie (LDF + AF, garant - doc. RNDr. Irena Marková, CSc.)
 • Metody studia lesních ekosystémů (LDF, garant - prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.)
 • Metody studia živočichů (AF, garant - doc. Ing. Luboš Purchart, PhD.)