Ústav ekologie lesa / Zaměstnanci / Současnost

Zaměstnanci

Níže uvedený seznam osob je řazen abecedně bez ohledu na pracovní zařazení daného pracovníka.

 

Ing. et Ing. Ladislav Čepelka, Ph.D.
Akademický vědecko-výzkumný pracovník - Institute of Forest Ecology (FFWT)
+420 545 134 532
BA04N2025 (B2.25)
ladislav.cepelka@mendelu.cz

Ing. Martina Dokulilová
Technická pracovnice pro vědu a výzkum - Institute of Forest Ecology (FFWT)
P 16 01  Ecology and Environmental Protection (FA)
Doctor type of study, full-time form
Applied and Landscape Ecology, 3rd year of study
+420 545 133 247, +420 545 134 532
BA01N2071 (A2.71), BA04N2025 (B2.25)
martina.dokulilova@mendelu.cz

Mgr. Martin Duľa
Researcher - Institute of Forest Ecology (FFWT)
P 16 01  Ecology and Environmental Protection (FA)
Doctor type of study, full-time form
Applied Zoology, 2nd year of study
+420 545 134 532
BA04N2025 (B2.25)
martin.dula@mendelu.cz

doc. RNDr. Marta Heroldová, Ph.D.
Senior researche - Institute of Forest Ecology (FFWT)
+420 545 134 532
BA04N2025 (B2.25)
marta.heroldova@mendelu.cz

prof. Ing. Emil Klimo, DrSc.
Emeritní profesor - Faculty of Forestry and Wood Technology
+420 545 134 038
BA04N6051 (B6.51)
klimo@node.mendelu.cz

prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.
Akadem. vedoucí vědecko-výzk. pracovník - Institute of Forest Ecology (FFWT)
+420 545 134 189
BA04N6048 (B6.48)
jiri.kulhavy@mendelu.cz

Mgr. Miroslav Kutal, Ph.D.
Akademický vědecko-výzkumný pracovník - Institute of Forest Ecology (FFWT)
+420 545 134 179
BA04N6078 (B6.78)
miroslav.kutal@mendelu.cz

Ing. Ladislav Menšík, Ph.D.
Assistant Professor - Institute of Forest Ecology (FFWT)
+420 545 134 066
BA04N6050 (B6.50)
ladislav.mensik@mendelu.cz

Mgr. Radek Michalko, Ph.D.
Researcher - Institute of Forest Ecology (FFWT)
+420 545 134 038
BA04N6051 (B6.51)
radek.michalko@mendelu.cz

Simona Musilová
+420 545 134 186, +420 603 803 019 (mobil)
BA04N2026 (B2.26)
sauerova@node.mendelu.cz

doc. Ing. Luboš Purchart, Ph.D.
Academic staff - Associate Professor - Institute of Forest Ecology (FFWT)
Head of department - Institute of Forest Ecology (FFWT)
+420 545 134 012, +420 606 400 901 (mobil)
BA04N2028 (B2.28)
lubos.purchart@mendelu.cz

Mgr. Pavel Rotter, Ph.D.
Akademický vědecko-výzkumný pracovník - Institute of Forest Ecology (FFWT)
+420 545 134 179
BA04N6078 (B6.78)
pavel.rotter@mendelu.cz

Ing. Pavel Samec
Akademický vědecko-výzkumný pracovník - Institute of Forest Ecology (FFWT)
+420 545 134 179
BA04N6078 (B6.78)
pavel.samec@mendelu.cz

Kateřina Uherková
Technical organization worker - Institute of Forest Ecology (FFWT)
Technická pracovnice pro vědu a výzkum - Institute of Forest Ecology (FFWT)
Secretary - Institute of Forest Ecology (FFWT)
+420 545 134 180, +420 770 146 002 (mobil)
BA04N2029 (B2.29)
katerina.uherkova@mendelu.cz

Ing. Martin Valtera, Ph.D.
Akademický vědecko-výzkumný pracovník - Institute of Forest Ecology (FFWT)
+420 545 134 179
BA04N6078 (B6.78)
martin.valtera@mendelu.cz