Ústav ekologie lesa / Zaměstnanci / Historie

Historie

2016

vedoucí ústavu: doc. Ing. Luboš Purchart, Ph.D.

Ing. et Ing. L. Čepelka, Ph.D. Ing. E. Kostková
Mgr. R. Michalko
Mgr. M. Dul'a prof. Ing. J. Kulhavý, CSc. doc. Ing. L. Purchart, Ph.D.
doc. RNDr. M. Heroldová, CSc. Mgr. M. Kutal, Ph.D. S. Šauerová (Musilová)
prof. Ing. E. Klimo, DrSc. Ing. L. Menšík, Ph.D. K. Uherková


2015

vedoucí ústavu: doc. Ing. Luboš Purchart, Ph.D.

doc. Ing. E. Bednářová, CSc. Ing. F. Holata prof. Ing. E. Klimo, DrSc. doc. RNDr. I. Marková, CSc. doc. Ing. L. Purchart, Ph.D. S. Šauerová (Musilová)
Ing. M. Bellan Ing. S. Grabařová, Ph.D. prof. Ing. J. Kulhavý, CSc. Ing. L. Menšík, Ph.D. Ing. J. Rosík K. Uherková
Ing. et Ing. L. Čepelka, Ph.D.
doc. RNDr. M. Heroldová, CSc. Mgr. M. Kutal, Ph.D. Mgr. R. Michalko Ing. E. Sáňková
Mgr. K. Havránková, Ph.D. doc. Ing. D. Janouš, CSc. prof. RNDr. Ing. M. V. Marek, DrSc. Mgr. M. Pavelka, Ph.D. Ing. J. Světlík

2011 - 2014

vedoucí ústavu: prof. RNDr. Ing. M. V. Marek, DrSc. (2011), doc. RNDr. I. Marková, CSc. (2012-2014)  

doc. Ing. E. Bednářová, CSc. RNDr. P. Hadaš, Ph.D. Ing. S. Grabařová, Ph.D. prof. Ing. E. Klimo, DrSc. Mgr. M. Pavelka, Ph.D. Ing. E. Sáňková S. Šauerová (Musilová) K. Uherková
Ing. M. Bellan Mgr. K. Havránková, Ph.D. doc. Ing. D. Janouš, CSc. prof. Ing. J. Kulhavý, CSc. doc. Ing. L. Purchart, Ph.D. Ing. K. Slovíková J. Tesařová A. Žáček
Ing. et Ing. L. Čepelka Ing. F. Holata L. Jurča A. Kvapilová Ing. J. J. Rojas Galvis doc. Ing. J. Suchomel, Ph.D. Ing. S. Truparová, Ph.D.
RNDr. I. Drápelová Ing. F. Holub Ing. K. Kamlerová, Ph.D. Ing. L. Menšík, Ph.D. Ing. J. Rosík Ing. J. Světlík E. Tučková

2006 - 2010 

vedoucí ústavu: prof. Ing. J. Kulhavý, CSc.

doc. Ing. E. Bednářová, CSc. RNDr. I. Drápelová M. Hronková Ing. R. Knott, Ph.D.J. Tesařová doc. RNDr. I. Marková, CSc. V. Nadyezhdin Ing. J. J. Rojas Galvis J. Tesařová
L. Burianová Ing. T. Fabiánek L. Jurča A. Kvapilová Ing. L. Menšík, Ph.D. Ing. P. Polster, Ph.D. doc. Ing. J. Suchomel, Ph.D. Ing. S. Truparová, Ph.D.
prof. Ing. J. Čermák, DrSc. RNDr. P. Hadaš, Ph.D. Ing. K. Kamlerová, Ph.D. Ing. H. Lorencová, Ph.D. Ing. L. Merklová, Ph.D. doc. Ing. L. Purchart, Ph.D. Ing. J. Světlík E. Tučková
L. Červinka Ing. F. Holub prof. Ing. E. Klimo, DrSc. prof. RNDr. Ing. M. V. Marek, DrSc. prof. Ing. N. Naděždina, CSc. Ing. M. Remeš S. Šauerová Ing. J. Urban, Ph.D.

2001 - 2005

vedoucí ústavu: prof. Ing. J. Kulhavý, CSc.

Ing. L. Adamčík L. Burianová RNDr. P. Hadaš, Ph.D. prof. Ing. E. Klimo, DrSc. Ing. D. Matoušek Ing. P. Polster, Ph.D. S. Šauerová E. Tučková
Z. Balos prof. Ing. J. Čermák, DrSc. E. Jašková Ing. R. Knott, Ph.D. Ing. L. Merklová, Ph.D. doc.Ing. L. Purchart, Ph.D. J. Tesařová Mgr. Zhang Cunxu
doc. Ing. E. Bednářová, CSc. RNDr. Ida Drápelová L. Jurča A. Kvapilová prof. Ing. N. Naděždina, CSc. Ing. M. Remeš Ing. S. Tewari A. Žáček
Ing. J. Buchta Ing. J Gašpárek Ing. D. Kaňová prof. RNDr. Ing. M. V. Marek, DrSc. V. Nadyezhdin doc. Ing. J. Suchomel, Ph.D. Ing. K. Tomášková (Kamlerová), Ph.D. A. Žák

1996 - 2000

vedoucí ústavu: prof. Ing. E. Klimo, DrSc. (1996), prof. Ing. J. Kulhavý, CSc. (1997-2000)

Z. Balos prof. Ing. J. Čermák, DrSc. RNDr. P. Hadaš, Ph.D. Ing. H. Kolářová doc. Dr. Ing. P. Maděra Ing. T. Pařík Ing. S. Šustek RNDr. J. Vaňhara, CSc.
J. Baštář doc. Ing. P. Čermák, Ph.D. doc. Ing. D. Janouš, CSc. Ing. T. Krejzar prof. RNDr. Ing. M. V. Marek, DrSc. J. Seberová Dr. F. Tatarinov, Ph.D. doc. Dr. Ing. D. Vavříček
doc. Ing. E. Bednářová, CSc. Ing. H. Effenberger E. Jašková Ing. B. Kubíková prof. Ing. N. Nadyezhdina, CSc. Ing. J. Schlaghamerský, Ph.D. J. Tesařová Mgr. Zhang Cunxu
Ing. M. Betušová doc. RNDr. P. Formánek, Ph.D. Ing. T. Kawulok prof. Ing. E. Kula, CSc. V. Nadyezhdin Mgr. Ing. J. Skoupil Ing. K. Tomášková, Ph.D.
L. Burianová Ing. S. Grabařová, Ph.D. Ing. R. Knott, Ph.D. A. Kvapilová prof. Ing. M. Palát, CSc. Ing. P. Šmardová E. Tučková

1991 - 1995

vedoucí ústavu: prof. Ing. E. Klimo, DrSc.

Z. Balos L. Buriánová Ing. J. Holobrádek H. Kaněra H. Libosvárová prof. Ing. M. Palát, CSc. J. Radostová Ing. F. Vašíček, CSc.
J. Baštář prof. Ing. J. Čermák, DrSc. Ing. T. Chmelař S. Knihař L. Markesová Dr. Ing. J. Pivec Ing. A. Rychnovská doc. Dr. Ing. D. Vavříček
doc. Ing. E. Bednářová, CSc. RNDr. M. Červená, CSc. Mgr. Z. Chudina Ing. B. Kubíková Ing. J. Maršálek Ing. R. Plšek J. Seberová Ing. J. Vermouzková
Ing. M. Betušová Fousková Zdeňka Ing. J. Janíček Ing. J. Kučera RNDr. J. Nečas MVDr. E. Ponížilová, CSc. D. Švihálková M. Vicenová
Ing. M. Blažej RNDr. P. Hadaš, Ph.D. Ing. R. Janíček prof. Ing. J. Kulhavý, CSc. E. Nosková B. Průdková E. Tučková Ing. J. Viewegh, CSc.
Ing. P. Blížkovský, Ph.D. H. Holešovská E. Jašková A. Kvapilová J. Osičková V. Přikryl RNDr. J. Vaňhara, CSc. Ing. T. Zapletal

1986 - 1990

vedoucí ústavu: prof. Ing. E. Klimo, DrSc.

Z. Balos prof. Ing. J. Čermák, DrSc. Ing. J. Janíček M. Kreplová E. Maršálková (Jašková) Ing. R. Plšek R. Srba Ing. J. Vermouzková
J. Baštář E. Černá Ing. R. Janíček Ing. B. Kubíková L. Meitnerová MVDr. E. Ponížilová, CSc. O. Suchánek M. Vicenová
doc. Ing. E. Bednářová, CSc. Ing. D. Černý Ing. J. Jarošová Ing. J. Kučera Ing. K. Moisl, CSc. prof. Ing. A. Prax, CSc. RNDr. M. Štěpánková Ing. J. Viewegh, CSc.
H. Benadová RNDr. M. Červená, CSc. L. Kala prof. Ing. J. Kulhavý, CSc. prof. Ing. R. Mrkva, CSc. B. Průdková D. Šuterová Ing. J. Vicherková
Ing. M. Betušová RNDr. P. Hadaš, Ph.D. H. Kaněra A. Kvapilová E. Nosková V. Přikryl E. Tučková
Ing. M. Blažej H. Holešovská S. Knihař H. Libosvárová prof. Ing. M. Palát, CSc. J. Radostová RNDr. J. Vaňhara, CSc.
Ing. P. Blížkovský, Ph.D. L. Charvátová M. Kohel L. Markesová Ing. A. Pavlíček Ing. A. Rychnovská Ing. F. Vašíček, CSc.
L. Burianová RNDr. B. Jahn prom. geogr. I. Kolečková Ing. J. Maršálek Dr. Ing. J. Pivec J. Seberová doc. Dr. Ing. D. Vavříček

1981 - 1985                                                                                                        

vedoucí ústavu: prof. RNDr. PhMr. M. Penka, DrSc. 

Z. Balos RNDr. M. Červená, CSc. H. Kaněra Ing. J. Kučera E. Nosková V. Přikryl RNDr. M. Štěpánková Ing. F. Vašíček, CSc.
J. Baštář K. Dobravská L. Khor prof. Ing. J. Kulhavý, CSc. V. Odehnalová Ing. A. Rychnovská A. Štětková doc. Dr. Ing. D. Vavříček
RNDr. Z. Bauerová Ing. O. Holec prof. Ing. E. Klimo, DrSc. A. Kvapilová prof. Ing. M. Palát, CSc. J. Seberová  J. Štoss M. Vicenová
doc. Ing. E. Bednářová, CSc.   H. Holešovská S. Knihař L. Markesová M. Palečková L. Seyfriedová L. Šuderlová Ing. J. Viewegh, CSc.
H. Benadová Ing. J. Janíček M. Kohel Ing. J. Maršálek Ing. A. Pavlíček O. Suchánek D. Šuterová Ing. J. Vicherková
Ing. M. Betušová M. Janíčková Z. Kouřilová E. Maršálková Ing. J. Pivcová M. Škárová J. Trucálek Ing. H. Watzingerová
L. Burianová Ing. J. Jarošová M. Kreplová L. Meitnerová prof. Ing. A. Prax, CSc. L. Šrenková E. Tučková Ing. M. Weigl
prof. Ing. J. Čermák, DrSc. L. Kala Ing. B. Kubíková prof. Ing. R. Mrkva, CSc. B. Průdková Ing. V. Štěpánek RNDr. J. Vaňhara, CSc. prof. Ing. V. Žídek, CSc.

1976 - 1980

vedoucí ústavu: prof. RNDr. PhMr. M. Penka, DrSc.

Z. Balos M. Červený L. Kelčová Ing. J. Kučera A. Pařilová RNDr. Z. Smolík, CSc. M. Tupý Ing. H. Watzingerová
Ing. J. Bártík K. Dobravská L. Khor A. Kvapilová Ing. A. Pavlíček O. Suchánek RNDr. J. Vaňhara, CSc. Ing. M. Weigl
J. Baštář Č. Dobrovolný N. Killiánová D. Lenhartová A. Plšková Ing. P. Suchý Ing. F. Vašíček, CSc. J. Zmidlochová
RNDr. Z. Bauerová V. Dolenská prof. Ing. E. Klimo, DrSc. L. Markesová prof. Ing. A. Prax, CSc. V. Svoboda doc. Dr. Ing. D. Vavříček prof. Ing. V. Žídek, CSc.
doc. Ing. E. Bednářová, CSc. Ing. O. Holec H. Klímová Ing. J. Maršálek prom. fil. M. Prudká L. Šrenková M. Vicena
Ing. M. Betušová Ing. J. Janíček Š. Konečný Ing. J. Matzner B. Průdková Ing. V. Štěpánek M. Vicenová
J. Bursová M. Janíčková S. Konůpka prof. Ing. R. Mrkva, CSc. V. Přikryl RNDr. M. Štěpánková RNDr. Ing. B. Vincent
L. Comanescu L. Kala M. Kreplová D. Nedorostková J. Rozkopalová D. Šuterová Ing. J. Viewegh, CSc.   
prof. Ing. J. Čermák, DrSc. M. Kalendová Ing. B. Kubíková V. Odehnalová D. Růžičková Ing. I. Šwirgová Ing. V. Vychodil
RNDr. M. Červená, CSc. H. Kaněra A. Kuncová prof. Ing. M. Palát, CSc. Ing. A. Rychnovská E. Tučková P. Waldhansová

1971 - 1975

vedoucí ústavu: prof. RNDr. PhMr. M. Penka, DrSc.

Z. Balos M. Červený Ing. Ch. Christov L. Komárková Ing. J. Macek Ing. A. Pavlíček O. Suchánek L. Uherková 
J. Baštář Č. Dobrovolný Ing. J. Janíček Š. Konečný Ing. J. Matzner Ing. Z. Pecha RNDr. K. Sutorý RNDr. J. Vaňhara, CSc. 
doc. Ing. E. Bednářová, CSc.   Ing. A. Dočkal  M. Janíčková S. Konůpka N. Mikušová Ing. K. Petříková F. Světinský Ing. F. Vašíček, CSc.
Ing. M. Betušová Ing. F. Dokoupil L. Kelčová O. Krůza Ing. F. Mlateček prof. Ing. A. Prax, CSc. Ing. J. Širůček M. Vicena
Ing. L. Boháčková Ing. J. Drozdová L. Khor Ing. J. Kučera prof. Ing. R. Mrkva, CSc. B. Průdková Ing. K. Šklíba M. Vicenová
Ing. J. Bureš J. Gajda N. Killiánová A. Kuncová D. Nedorostková V. Přikryl Ing. V. Štěpánek RNDr. Ing. B. Vincent
J. Bursová Ing. J. Groh S. Klíma A. Kvapilová J. Novotná Ing. K. Ritter RNDr. M. Štěpánková Ing. J. Vlasák
L. Comanescu Ing. P. Haló prof. Ing. E. Klimo, DrSc. Ing. M. Laňar L. Novotný D. Růžičková J. Švancara Ing. D. Wasserburger
prof. Ing. J. Čermák, DrSc. F. Hlína Ing. Z. Klokánek K. Lašek prof. Ing. M. Palát, CSc. RNDr. Z. Smolík, CSc. Ing. I. Šwirgová Ing. M. Weigl
RNDr. M. Červená, CSc. Ing. O. Holec J. Kokeš Ing. J. Lazebníček A. Paulištová V. Stejskal E. Tučková J. Zmidlochová

1969 - 1970
vedoucí ústavu: Akademik ČSAV Miroslav Vyskot

Z. Balos J. Gajda Ing. M. Kaděra Ing. M. Laňar A. Paulištová V. Přikryl Ing. J. Širůček RNDr. Ing. B. Vincent
J. Baštář    Ing. J. Groh M. Kirchner Ing. J. Lazebníček Ing. Z. Pecha RNDr. J. Sitko Ing. K. Šklíba M. Vicenová  
doc. Ing. E. Bednářová, CSc. F. Hlína  L. Komárková J. Novotná Ing. K. Petříková P. Sluka  Ing. V. Štěpánek J. Zmidlochová
Ing. J. Bureš Ing. J. Janíček S. Konůpka  L. Novotný Ing. B. Pospíšil  RNDr. Z. Smolík, CSc.  E. Vachková (Tučková)
E. Efenberger M. Janíčková A. Kvapilová  prof. Ing. M. Palát, CSc. B. Průdková F. Světinský Ing. F. Vašíček, CSc.