Ústav ekologie lesa / Věda a výzkum

Věda a výzkum

Základem vědecko-výzkumné činnosti ústavu je systémový přístup a kombinace experimentálního a analytického přístupu ve vědním oboru ekologie lesa v návaznosti na výzkum globální změny. Systémový přístup v oboru ekologie lesa je zaměřen na studium produkce, struktury a procesů lesních ekosystémů s prioritou na analýzy toků energie a látek v lesním ekosystému a s důrazem na dopady a vazby související s globální změnou.

Vědecko-výzkumné aktivity ústavu jsou soustředěny zejména na ekosystémové stanici Rájec (Drahanská vrchovina), dále na výzkumných plochách Bedřichov a Holíkov (Drahanská vrchovina) a výzkumných plochách na ŠLP Křtiny.