Ústav ekologie lesa / Výuka / Učební texty

Skripta

● Kulhavý, J., Bednářová, E., Marková, I., Hadaš, P., Suchomel, J., Purchart, L., Menšík, L., Lorencová, H., Šrámek, V., Merklová, L., Fabiánek, T., Truparová, S., Lomský, B., Drápelová, I., Remeš, M., Klimo, E.: Ekologie lesa III. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univrzita v Brně, 2009. 114 s. 2441. ISBN 978-80-7375-355-9.
● Kulhavý, J., Čermák, J., Klimo, E., Marek, M.V., Prax, A., Nadyezhdina, N., Bednářová, E., Záhora, J., Kamlerová, K., Suchomel, J., Knott, R., Hadaš, P., Hybler, V., Křístek, J., Lomský, B., Kučera, J., Remeš, M., Menšík, L.: Ekologie lesa II. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně: Ústav ekologie lesa, 2006. 221 s. 2238. ISBN 80-7157-984-X.
● Marek, M.V., Urban, O., Marková, I.: Fyziologie rostlin pro lesní inženýry. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická universita, 2008
 

Multimediální texty

● Kulhavý, J., Suchomel, J.: Ekologie lesa. Multimediální učební text. Ústav ekologie lesa LDF MZLU Brno. [CD-ROM]. 2003 

Učební texty ke stažení

https://akela.mendelu.cz/~xcepl/inobio/inovace/Ekologie_lesa/

https://akela.mendelu.cz/~xcepl/inobio/skripta/Forest_Ecology_skriptum.pdf

https://akela.mendelu.cz/~xcepl/inobio/inovace/Forest_ecology/

Učební texty "Ekologie lesa"