Ústav ekologie lesa / Výuka / Témata BP a DP

Témata BP a DP

Témata bakalářských a diplomových prací předkládaných akademickými a vědeckými pracovníky Ústavu ekologie lesa naleznete zde.

Zájemci o vypracování závěrečné práce na našem ústavu mohou také přímo kontaktovat akademické a vědecké pracovníky ústavu (viz níže), s nimiž si dohodnou téma závěrečné práce.  

 

Ing. et Ing. Ladislav Čepelka, Ph.D.
Akademický vědecko-výzkumný pracovník - Institute of Forest Ecology (FFWT)
+420 545 134 532
BA04N2025 (B2.25)
ladislav.cepelka@mendelu.cz

doc. RNDr. Marta Heroldová, Ph.D.
Senior researche - Institute of Forest Ecology (FFWT)
+420 545 134 532
BA04N2025 (B2.25)
marta.heroldova@mendelu.cz

prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.
Akadem. vedoucí vědecko-výzk. pracovník - Institute of Forest Ecology (FFWT)
+420 545 134 189
BA04N6048 (B6.48)
jiri.kulhavy@mendelu.cz

Mgr. Miroslav Kutal, Ph.D.
Akademický vědecko-výzkumný pracovník - Institute of Forest Ecology (FFWT)
+420 545 134 179
BA04N6078 (B6.78)
miroslav.kutal@mendelu.cz

Ing. Ladislav Menšík, Ph.D.
Assistant Professor - Institute of Forest Ecology (FFWT)
+420 545 134 066
BA04N6050 (B6.50)
ladislav.mensik@mendelu.cz

Mgr. Radek Michalko, Ph.D.
Researcher - Institute of Forest Ecology (FFWT)
+420 545 134 038
BA04N6051 (B6.51)
radek.michalko@mendelu.cz

doc. Ing. Luboš Purchart, Ph.D.
Academic staff - Associate Professor - Institute of Forest Ecology (FFWT)
Head of department - Institute of Forest Ecology (FFWT)
+420 545 134 012, +420 606 400 901 (mobil)
BA04N2028 (B2.28)
lubos.purchart@mendelu.cz