Ústav ekologie lesa / Výuka

Výuka

Ústav ekologie lesa zajišťuje výuku ve všech typech studia (bakalářský, magisterský, doktorský).
V rámci výuky předmětu Ekologie lesa se studenti účastní hlavních cvičení, která se konají jednak na terénním pracovišti Rájec (Drahanská vrchovina), jednak na partnerském pracovišti "CzechGlobe -- Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.".
Ústav je garantem doktorského studijního programu Krajinné inženýrství a garantem studijního oboru Ekologie lesa.
 

 

Ing. Vašíček se studenty na ES Rájec (1980)Zahraniční studenti předmětu Forest Ecology (2006)Hlavní cvičení (Ekologie lesa) v Lednici n. M. (2006)Hlavní cvičení (Ekologie lesa) v Lednici n. M. (2007)Exkurze studentů na EEPP Bílý Kříž (2014)Exkurze studentů na ES Štítná (2014)Exkurze studentů na atmosférickou stanici Křešín u Pacova (2014)
Ing. Vašíček se studenty na ES Rájec (1980)Zahraniční studenti předmětu Forest Ecology (2006)Hlavní cvičení (Ekologie lesa) v Lednici n. M. (2006)Hlavní cvičení (Ekologie lesa) v Lednici n. M. (2007)Exkurze studentů na EEPP Bílý Kříž (2014)Exkurze studentů na ES Štítná (2014)Exkurze studentů na atmosférickou stanici Křešín u Pacova (2014)