Ústav ekologie lesa / Akce ústavu / Workshop projektu OPVK - Rájec

Workshop projektu OPVK - Rájec

Zápis z workshopu

Metody studia toků energie a látek ve smrkových porostech na ekosystémové stanici Rájec-Němčice (Drahanská vrchovina)

CZ.1.07/2.4.00/31.0214

Workshop se uskutečnil dne 24. května 2013 na ekosystémové stanici Rájec-Němčice (Drahanská vrchovina). Workshopu se zúčastnili členové cílových skupin (akademičtí a vědečtí pracovníci a studenti Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně) a zástupci spolupracujících organizací (Czechglobe, EMS, AF MENDELU v Brně).

Ekosystémová stanice vznikla v roce 1975 v souvislosti s řešením projektu "Ekologické důsledky intenzivní hospodářské činnosti člověka v čistých smrkových porostech na stanovištích středních nadmořských výšek" v rámci Mezinárodního biologického programu UNESCO - IBP a mezinárodního programu UNESCO Člověk a biosféra (MaB). Cílem výzkumu bylo analyzovat strukturu, funkci, produktivitu a ekologické důsledky intenzivního hospodaření ve vztahu k půdním procesům, stabilitě a ochraně studovaného smrkového ekosystému.

V současné době je ekosystémová stanice zařazena do mezinárodní výzkumné sítě ploch ILTER (International Long Term Ecological Research), do významné evropské infrastruktury v rámci ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures), projekt ICOS (Integrated Carbon Observation System), a do národní roadmap velkých infrastruktur CzeCOS. Cílem projektu ICOS je stanovení množství a distribuce skleníkových plynů v měřítku Evropy a projekt CzeCOS je zaměřen na sledování depozičních možností základních typů ekosystémů České republiky. Projekt ICOS a CzeCOS je řešen ve spolupráci s pracovištěm "CzechGlobe - Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.".

Cílem současného výzkumu na ekosystémové stanici Rájec-Němčice je posouzení možnosti obnovy lesa v dané oblasti s ohledem na optimalizaci hospodářských postupů při uplatňování zásad trvale udržitelného hospodaření v lesích při přeměně smrkových monokultur na lesy bližší přírodě a ve vztahu k adaptabilitě smrkových porostů na účinky předpokládané klimatické změny.

Cílem workshopu bylo seznámení s metodami studia toků energie a látek ve smrkových porostech. Základem pro tato měření jsou meteorologické stožáry s eddy kovarianční technikou a s čidly pro sledování meteorologických prvků.

Po dobudování bude ekosystémová stanice vybavena, podle protokolu ICOS, přístroji pro měření toků skleníkových plynů (CO2, N2O a CH4), vody, a energie mezi smrkovými porosty a atmosférou, přístroji pro sledování základních klimatických charakteristik, profilu CO2, spektrální reflektance a transpiračního toku dřevin.

Meteorologická věž v dospělém smrkovém porostu (108 let), na které jsou umístěna čidla pro měření základních mikroklimatických charakteristik a eddy kovarianční technika

Meteorologická věž v mladém smrkovém porostu (34 let), na které jsou umístěna čidla pro měření základních mikroklimatických charakteristik

Zapsala: Doc. RNDr. Irena Marková, CSc.  

Fotogalerie