Ústav ekologie lesa / Akce ústavu / vyjezdni zasedani KD

Výjezdní zasedání kolegia děkana LDF - Rájec (květen 2012)

Dne 9. 5. 2012 se uskutečnilo výjezdní zasedání Kolegia děkana LDF na ekosystémové stanici Rájec. Členové kolegia byli seznámeni se současnými vědeckými aktivitami Ústavu ekologie lesa a spolupracující organizace "CzechGlobe -- Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i." na ekosystémové stanici. Bylo projednáno, že ekosystémovou stanici budou v budoucnu využívat ke svým vědeckým aktivitám také pracovníci dalších ústavů LDF.